Jūsų patikimas

Komunikacijų partneris

Apie mus

Esame įmonė dirbanti telekomunikacijų srityje. Mūsų darbuotojai yra sukaupę ilgametę patirtį tiek Lietuvoje tiek užsienyje. Mūsų pagrindinė veikla susijusi su mobilaus ryšio bazinėmis stotimis: atliekame projektavimo, modernizavimo, integravimo, statybos darbus

---

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

UAB „Netsta“ – inovatyvus, patikimas ir kokybę vertinantis partneris. Gerindami įmonės vadybos ir paslaugų teikimo procesų kokybę, norėdami užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, įsipareigojame:

• veiklą vykdyti vadovaujantis verslo sritį reglamentuojančiais LR teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti, siekdama veiklos atitikties pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus;
• nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientų, partnerių, darbuotojų atsiliepimus;
• nuolat gerinti nuolatinius ryšius su savo partneriais ir tiekėjais;
• skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
• diegti naujoves ir ieškoti sprendimų tobulinti paslaugos teikimo kokybę;
• garantuoti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, padėti darbuotojui suvokti jo paties atsakomybę saugant savo ir aplinkinių saugą ir sveikatą;
• skiepyti darbuotojams aplinkos apsaugos sąmoningumą, vykdyti taršos prevenciją, saugiai ir atsakingai tvarkant atliekas;
• racionaliai naudoti energetinius bei gamtinius išteklius;
• įgyvendinti nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevencines priemones;
• nuolat gerinti Integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.

Mūsų tikslas ir įsipareigojimas – savo klientams teikti paslaugas, kurios atitinka ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 bei teisės aktuose reglamentuojamus reikalavimus.

Paslaugos

Tower Electric

Darbai aukštyje

Electric plug

Silpnų srovių montavimas

Router internet

Telekomunikacinės įrangos montavimas

Pliers electric

Elektros darbai